Print
Nov 26
 • Varsity
 • game

@ Chico

 • Win
 • 1-0

72-39

0
0
Nov 27
 • Varsity
 • game

@ Pleasant Valley

 • Win
 • 2-0

73-35

0
0
Nov 29
 • Varsity

Event

Monday 7:00 PM - 8:00 PM

Dec 07
 • Varsity
 • game

@ San Ramon Valley

 • Win
 • 3-0

86-75

0
0
Dec 09
 • Win
 • 4-0

76-54

0
0
Dec 10
 • Varsity
 • game

@ Valley Christian

 • Loss
 • 4-1

59-52

0
0
Dec 11
 • Varsity
 • game

@ Piedmont

 • Win
 • 5-1

74-52

0
0
Dec 17
 • Varsity
 • tournament

@ Tournament

 • Loss
 • 5-2

57-36

0
0
Dec 18
 • Varsity
 • tournament

@ Tournament

 • Loss
 • 5-3

71-65

0
0
Dec 20
 • Varsity
 • tournament

@ Tournament

 • Win
 • 6-3

75-53

0
0
Dec 21
 • Varsity
 • tournament

@ Tournament

 • Win
 • 7-3

52-51

0
0
Jan 07
 • Varsity
 • game

Heritage

 • 7-3

0-0

0
0
Jan 08
 • Varsity
 • game

Montgomery

 • 7-3

0-0

0
0
Jan 11
 • Varsity
 • game

@ Vacaville

 • Win
 • 8-3

92-17

0
0
Jan 13
 • Varsity
 • game

@ Armijo

 • Win
 • 9-3

97-9

0
0
Jan 18
 • Varsity
 • game

Fairfield

 • Win
 • 10-3

85-28

0
0
Jan 20
 • Varsity
 • game

@ Rodriguez

 • Win
 • 11-3

72-30

0
0
Jan 25
 • Varsity
 • game

Wood

 • Win
 • 12-3

95-32

1
0
Jan 27
 • Varsity
 • game

Vacaville

 • Win
 • 13-3

80-21

0
0
Feb 03
 • Varsity
 • game

@ Fairfield

 • Win
 • 14-3

67-25

0
0
Feb 08
 • Varsity
 • game

@ Wood

 • Win
 • 15-3

98-29

0
0
Feb 10
 • Varsity
 • game

Rodriguez

 • Win
 • 16-3

80-42

0
0
Feb 17
 • Varsity
 • game

Casa Roble

 • Win
 • 17-3

108-12

0
0
Feb 21
 • Varsity
 • game

El Dorado

 • Win
 • 18-3

71-23

0
0
Feb 23
 • Varsity
 • game

Placer

 • Win
 • 19-3

84-52

0
0
Feb 26
 • Varsity
 • game

Lincoln

 • Win
 • 20-3

76-36

0
0